Relation via Internet

Relation via Internet
En kvalitativ studie över hur parrelationer växer fram på Internet och sedan övergår till ett möte i den fysiska verkligheten. Vad upplever man som specifikt för detta sätt att mötas? Vad kan denna plattform erbjuda?
Syftet är att kartlägga några aspekter av en relativt ny initial kontaktform som har potentialen att få stora praktiska konsekvenser i livet. Det globala i kontaktsituationen kan innebära att relationerna medför byte av uppehållsland, kultur, arbete med mera.
Studien är byggd på djupintervjuer med några människor i olika åldrar. Gemensamt för dem alla är att de träffat en partner via Internet. Vissa relationer klarar övergången från Internet till den fysiska verkligheten och utvecklas till ett permanent förhållande. Andra relationer fungerar inte i övergången från Internet.
Några av resultaten i denna studie är att en intensiv och omfattande kommunikation föregår mötet i den fysiska verkligheten och att man snabbt blir personlig i elektronisk kommunikation. Frånvaron av kroppen kan ses som ett erbjudande att bli bemött efter sina inre egenskaper.
Elektroniska media upplevs som unika i sina möjligheter, för flertalet av informanterna finns inga alternativa kontaktformer.
Det metodologiska förhållningssättet är förankrat i pedagogisk etnografi. Fokus ligger på hur individen upplever erbjudanden och utmaningar i ett datormedierat möte och dess potential att bli ett parförhållande i den fysiska verkligheten.

Nyckelord: Relation, e-kommunikation, identitet, Internet, erbjudanden, utmaningar.