I de digitala arbetsrummen

I de digitala arbetsrummen
En explorativ studie av hur datorprogram uppfattas som arbetsmiljö. Hur framträder miljön i olika gränssnitt för användaren? Vilka meningserbjudanden och utmaningar uppfattar hon, och hur formar hon de digitala arbetsrummen? Hur samverkar olika program i datormiljön och hur samverkar denna i sin tur med den omgivande fysiska miljön?
Det handlar övergripande om relationen mellan arbetets utformning och mångfalden av våra mänskliga förmågor. Vår kapacitet; mentalt, fysiskt och sinnligt i relation till den värld vi skapar. Vilka utrymmen finns där för meningsfull verksamhet? Hur kommer våra förmågor tillrätta i ett digitalt arbetsrum där vi tillbringar en stor del av vår tid?
Studien bygger på intervjuer och deltagande observationer med några kvinnor och män i olika åldrar, med olika bakgrunder och arbetsuppgifter. Studien har sin metodologiska förankring i den pedagogiska etnografin.

Nyckelord: användargränssnitt, grafiskt gränssnitt, datorprogram, kultur, genre, handlingsutrymme, digitala aktivitetsrum, arbetsmiljö, affordance, meningserbjudanden, utmaningar, konvergens, påverkan.