Miraklet bakom skynket

Skrik
bakom ett skynke
en fiskdamm med ett mirakel
ur fostervatten
frambringande en liten blåaktig människa

ur min älskades kropp
en dotter till nuet
fosterfett och fjun
täcker hennes debut i denna värld