Pedagogik

Arbete:
Legitimerad gymnasielärare i medie- och estetiska ämnen samt i pedagogik.
Lärare på universitet i bl.a forskningsmetodik, arbete och kommunikation via digitala medier, samt presentationsteknik och utställningsdesign.

Utbildning:
Fil. mag. i pedagogik med inriktning på digital design, media, kommunikation och lärande.
Uppsatser & publikationer finns i undermenyn till ”Pedagogik”.